تمام پست ها در برچسب studio

بازار مسکن چه زمانی به ثبات می‌رسد؟

کاهش قیمت ارز در روزهای اخیر این انتظار را ایجاد کرده که قیمت خانه نیز کاهش پیدا کند، اما کارشناسان معتقدند پایین آمدن قیمت مسکن به ثبات میان‌مدت بازارهای رقیب و برنامه‌های آینده وزارت راه و شهرسازی بستگی دارد. کاهش قیمت ارز در روزهای اخیر این انتظار را ایجاد کرده که قیمت خانه نیز کاهش…

مشخصات تكميلي